Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

Haberler & Duyurular

Bayırköy Belediyesi Duyurular

İMAR PLANI ASKIYA ÇIKARTILDI

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi  talep edilmiştir. 

KARAR: 

Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi  talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/c) maddesi gereğince kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunu (8b) kapsamında 1 ay süreyle askıya çıkartılmasına, askı süresince itiraz olmadığı takdirde askı süresi sonunda kesinleşmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Diğer Başlıklar