Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

Haberler & Duyurular


İMAR PLANI ASKIYA ÇIKARTILDI.

İMAR PLANI ASKIYA ÇIKARTILDI.
02/09/2020 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE İSTİNADEN:
Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi talep edilmiştir.
KARAR:
Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/c) maddesi gereğince kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunu (8b) kapsamında 1 ay süreyle askıya çıkartılmasına, askı süresince itiraz olmadığı takdirde askı süresi sonunda kesinleşmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Diğer Başlıklar