Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

İhale İlanları

Bayırköy Belediyesi İhale İlanları

3358 NOLU PARSELİN SATIŞI HK

 Mülkiyeti belediyemize ait olan beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut H24a21bA pafta 3358 nolu parsel 162.80 m2 sanayi arsası, taşınmazın belediyemize gelir getirmesi, hem de sanayi sitesinin canlandırılması, yeni iş sahaları açılması amacı ile, satılması uygun görüldüğünden, taşınmazın durumu, konumu, sosyo ekonomik getirisi, beldemizdeki taşınmaz m2 birim fiyatı emsal alınarak, beldemizin ulaşım durumu, nufusu, çalışan ve emekli nufusu, işsizlik durumu göz önünde tutularak, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45.maddesi gereğince 16.11.2018-26.11.2018 tarihleri arasında ihaleye çıkartılmasına,İhale 26.11.2018 Pazartesi günü saat 10.00` da belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.Anılan Taşınmazın m2 birim fiyatının 81.00 TL.yaklaşık muammen bedel tesbit edilecektir.Vatandaşlarımız İhale Şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilirler.

Belediye Konutlarının Satışı

14.11.2018 Tarihli 38 nolu  Belediye Meclis Kararı gereğince Belediyemiz mülkiyetindeki Bilecik Merkez Köyiçi mevkii 10 pafta 2733 parsel ,960 m2 taşınmaz üzerine belediyemiz tarafından yaptırılan 2`si dubleks olmak üzere 6 adet konut ,  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45 . maddesi gereğince  19.11.2018-03.12.2018 tarihleri arasında  ihaleye çıkartılmıştır.İhale 03.12.2018 Pazartesi günü saat 10.00`da belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.İstekliler İhale Şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilirler.


: Beldemiz mülkiyetindeki H24a21ba Pafta,3858 parsel,87,46 m2 Aka ryakıt Tesis alanındaki taşınmaz arsa satış ihalesi ilanı hk

       AKARYAKIT TESİS ALANINDAKİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ                                                                                      

    Mülkiyeti belediyemize ait olan,Bilecik Bayırköy Merkez  H24a21ba Pafta,3858 parsel,87,46 m2  Aka ryakıt Tesis alanındaki taşınmaz ( arsa ) taşınmaz,belediyemiz olarak kullanılması düşünülmesiğinden ,Belediye Meclisimizin 07.08.2019 tarih ve 30 nolu Meclis Kararı ile ve Belediye Encümenimizin 22.10.2019 tarih ve 31 nolu Encümen Kararına bağlı kalınarak belediyemize gelir getirmesi hemde atıl vaziyette kalmaması amacı ile,satılmak üzere,2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45.maddeleri gereğince 22.10.2019-04.11.2019 tarihlerinde ihaleye çıkartılmıştır.


İhale Tarihi :04.11.2019 Pazartesi günü

İhale Saati   :10.00

İhale Yeri     : Bayırköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda

İhale Muammen Bedeli:m2 171,51 TL.olup,171,51 TL. X 87,45 m2:15.000.26TL dir.

İhale Geçici Teminat Bedeli:%3-500.00 TL dir.


İhale Şartnamesi 04.11.2019 Pazartesi günü saat 09.00 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görülebileceği gibi,satın almak isteyen iştirakçilere 50.00 TL bedel ile verilebilir.

Belediyemiz Mülkiyetindeki,3301-3302-3303 VE 3342 NOLU TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

             BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

    Belediyemize ait, beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut H24a21bA  pafta,  

Parsel no 3301 nolu parsel 237 m2, 3302 nolu parsel 120 m2, 3303 nolu parsel 120 m2 ve 3342

nolu parsel 232,40 m2 sanayi arsası, taşınmazların belediyemiz tarafından  kullanılması

gerekmediğinden,  belediyemize gelir getirmesi, hem de sanayi sitesinin canlandırılması, yeni is

sahaları açılması  amacı ile, 07.03.2018 tarih ve 08 nolu meclis kararı ile satılmasına karar

verildiğinden 25/10/2019 tarih ve 35 .nolu encümen kararına  bağlı kalınarak, satılması için, 2886

Sayılı Devlet Ihale Yasasının 35/c ve 45.maddesi gereğince 25.10.2019-11.11.2019 tarihleri

arasında ihaleye çıkartılmıştır.Ihale 11.11.2019 Pazartesi günü saat 10.00’ da  belediyemiz Meclis

toplantı salonunda yapılacaktır.


M2`si 155,20 TL.MUAMMEN BEDELİ OLUP,

PARSEL NO               M2                MUAMMEN BEDEL    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

3301 nolu parsel     237 m2       =    36.782,40 TL.                     1.105,00 TL.

3302 nolu parsel     120 m2       =    18.624,00 TL.                         560,00 TL.

3303 nolu parsel     120 m2       =    18.624,00 TL.                         560,00 TL.

3342 nolu parsel     232,40 m2  =    36.068,48 TL.                     1.085,00 TL.

İhale Şartnamesi 11.11.2019 Pazartesi günü saat 09.00 `a kadar ,Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görülebileceği gibi satın almak isteyen iştirakçilere 50.00 TL.bedel ile verilebilir.

                                

Beldemiz Fatih Mah.Atatürk cd. kenarındaki 6/B nolu dükkanın ihale ilanı


      Mülkiyeti belediyemize ait olan Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi kenarında bulunan 6/b Nolu dükkanın belediyemize gelir getirmesi, atıl vaziyette kalmaması, hem de belde halkına iş sahası açılması amacı ile, 2 yıllığına kiraya verilmesi öngörüldüğünden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45. maddesi gereğince, açık arttırma ile 01.11.2019-13.11.2019 Tarihleri arasında, ihaleye çıkartılmıştır., ihalenin 13.11.2019 Çarşamba günü saat 10:00.` da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale Şartnamesi 13.11.2019 ,Çarşamba günü saat 09.00 `a kadar Belediyemiz Mali Hiz. Müd. Görülebilir.

Fatih Mahallesi Atatürk cd. Kenarında bulunan 6/C nolu Dükkan İhalesiMülkiyeti belediyemize ait olan, Beldemiz Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi kenarında bulunan 6/C nolu dükkan, Belediyemize gelir getirmesi, hem de belde halkına iş sahası açılması amacı ile, 2 yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45. maddesi gereğince, 14.07.2020-22.07.2020 tarihleri arasında ihaleye çıkartılmıştır.İhale 22.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’ da belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Blecik Merkez Bayırköy Köyiçi 10 pafta 2 733 parsel 19/136 arsa paylı mesken zemin kat bağımsız bölüm no.2 nolu konut satış ihalesi

14.11.2018 Tarihli 38 nolu Belediye Meclis Kararı gereğince Belediyemiz Mülkiyetindeki:

Bilecik Merkez Bayırköy Köyiçi 10 pafta 2733 parsel 19/136 arsa paylı mesken zemin kat bağımsız bölüm no:2


   Nolu konutun beldemizden başka il-ilçe beldelere göçü engellemek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza arz edilmek ve belediyemize gelir elde etmek amacı ile ,2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45.maddesi gereğince 21.07.2020 Tarihli Yaklaşık Maliyet belgesine bağlı kalınarak,21.07.2020-29.07.2020 tarihleri arasında ihaleye çıkartılmasına,ihale 29.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00`da Belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.


Beldemiz Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi kenarında bulunan 6/B Nolu dükkanın (pastane

 Mülkiyeti belediyemize ait olan Beldemiz Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi kenarında bulunan 6/B  Nolu dükkanın (pastane) belediyemize gelir getirmesi, atıl vaziyette kalmaması, hem de belde halkına iş sahası açılması amacı ile, 07/01/2021 Tarihli Yaklaşık Maliyet Belgesine  bağlı kalınarak 2  yıllığına kiraya verilmesi uygun  görüldüğünden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c ve 45. maddesi gereğince, 07/01/2021-18/01/2021 tarihleri arasında , ihaleye çıkartılmasına, ihalenin 18/01/2021 Pazartesi günü saat 10:00.` da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.